Seminarium Odnowy w Duchu Świętym – tydzień VIII

przez | 9 lutego 2014

VIII Jak przyjąć, pielęgnować i rozwijać dar, który przyjmiemy?

Rozważania:

 • J 15,1-11
 • Łk 5,17-26

Pytania:

 • Kto jest wspólnotą mojego wybrania – powołania?
 • Jak mogę zadbać o  zacieśnienie więzów z moja wspólnotą?

Jeżeli mam trudności z odpowiedzią na pytanie: kto jest wspólnotą mojego wybrania, warto prosić Ducha Świętego, żeby poprowadził mnie do decyzji i odkrycia mojej wspólnoty.

Przygotowanie do modlitwy o Ducha Świętego i Jego dary:

Oto kilka wskazówek pomocnych uczestnikom seminarium przygotować się do modlitwy o Ducha Świętego i Jego dary.

 • Najpierw prosić o „całego” Ducha Świętego. O spotkanie z Osobą, o otwarcie serca, życia na Jego działanie, o posłuszne poddanie się Jego prowadzeniu
 • O to, co jest związane z podstawowym działaniem Ducha („uaktywnienie” sakramentu chrztu i bierzmowania): 
  • o dar wiary, nadziei i miłości;
  • o dary: mądrości, męstwa, umiejętności, rozumu, bojaźni Pańskiej, rady, pobożności (prosić o dar modlitwy i ukochania Słowa Bożego), 
 • Podpowiedzią, o co prosić, może być brak. Często „czarna dziura” napełniona łaską staje się charyzmatem, „aby okazało się, że z Boga jest owa przeogromna moc a nie z nas” II Kor 4,7. I tak np.
  • zalęknieni i zniechęceni powinni prosić o męstwo, 
  • wątpiący o wiarę 
  • egoiści o miłość
  • głupi o mądrość, trzeźwe myślenie („brakuje komu mądrości niech prosi o nią Boga” Jk 1,5)
  • smutni o dar radości, gniewliwi o opanowanie itd. …
 • O dary potrzebne do wypełnienia powołania (łaski stanu)
 • O dary dla służby w miłości drugiemu człowiekowi 
 • O dary dla służby i budowania Kościoła, 
 • O dary i charyzmaty związane z posługą we wspólnocie, w której jesteśmy (charyzmat uzdrawiania, proroctwo, słowo poznania, dar języków również do modlitwy indywidualnej i inne; patrz: I Kor 12, 4-11; Rz 12,1-12; ale również prowadzenie modlitwy, ewangelizacja, ufna i wytrwała modlitwa wstawiennicza; umiejętności organizacyjne, przewodzenie, gościnność…)

W tym wszystkim trzeba również pamiętać, że łaska buduje na naturze. Trzeba zobaczyć te zdolności i talenty, w które Bóg nas wyposażył – w modlitwie oddać Bogu do dyspozycji, aby je zwrócił oczyszczone i pobłogosławione, abyśmy mogli nimi służyć na Jego chwałę.

Link do pobrania: VIII-ekonferencja (5-02-14) – o. Wojciech Prus OP

Więcej o seminarium na stronie Wspólnoty Jerozolima