Treści i zdjęcia z rekolekcji na Morasku

przez | 19 lutego 2014

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz zapoznania się z treściami z rekolekcji wspólnotowych „Jeden Bóg w Trzech Osobach”. Rekolekcje odbyły się 1 lutego 2014 w  Domu Rekolekcyjnym św. Józefa u Sióstr Misjonarek Chrystusa na Morasku.

 

Trójca Święta
(Streszczenie konferencji ks. Mateusza)

Przedstawienie trudności w zrozumieniu i przekazania zagadnienia Trójcy Świętej.
Przywołanie definicji (wg wikipedii) i omówienie akcentów.

Trójca Święta, Święta Trójca – chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trój-jedynym, istniejącym jako trzy Osoby  pozostając jednocześnie jednym Bytem.  Wszystkie trzy Osoby są rozumiane jako mające tę samą jedną istotę czyli naturę, a nie jedynie podobne natury. Od początku III w doktryna Trójcy zaczęła być formułowana następująco: jest „jeden Bóg istniejący w trzech Osobach i jednej substancji, Ojciec i Syn, i Duch Święty”.
Wiara w Trójcę jest wyznawana przez wszystkie Kościoły katolickie, prawosławne, oraz wszystkie główne wyznania wyrastające z nurtu reformacji ( luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, metodyzm, prezbiterianizm).
Dogmat o Trójcy Świętej jest uważany za „centralną prawdę wiary teologii chrześcijańskiej”.
Dogmat został ostatecznie zatwierdzony na soborze konstantynopolitańskim w roku 381, jednak już na soborze nicejskim w roku 325 oficjalnie uznano współistotność Ojca i Syna, co jest podstawą dogmatu. Uznanie wiary w Trójcę Świętą jest pierwszym koniecznym warunkiem wstąpienia do Światowej Rady Kościołów.

Przywołanie trudności w pojęciu Trójcy, już od starożytności, kiedy ze względu na Trójcę Świętą chrześcijaństwo uznawano za pogaństwo, wielobóstwo.
Poszukiwanie przestawień obrazowych, np. z kazań dla dzieci ( 3 świece – 1 płomień)
Przedstawienie diagramu przedstawiającego relacje logiczne osób w Trójcy Świętej.
Omówienie tradycji powstawania wyznania wiary.
Cytaty z Pisma Świętego:
Nowy Testament:
J 17, 21-22
2 Kor 3, 17
J 6, 63
Rzym 8, 2
2 Kor 3, 6
1 Kor, 2, 12

Stary Testament:
Iz, 42,1
Iz 61,1

Przywołanie snu św. Augustyna, w którym zobaczył on dziecko usiłujące na plaży przelać muszelką zawartość morza do dołka wykopanego w piasku. „Prędzej ja przeleję morze do tego dołka, niż ty Augustynie zrozumiesz tajemnicę Trójcy”.

Warsztaty „Szukając Trójcy Świętej w Piśmie Świętym„:

Przyjrzyjmy się podanym wersetom: składamy informacje w skorygowanej po rekolekcjach kolejności

1. Rdz 1, 1-2; Duch Boży na początku, Rdz 1, 26; obecni przy stwarzaniu człowieka: „uczyńmy”

– Ojciec i…

J 1, 1-5; Bóstwo Chrystusa – bez Niego nic się nie stało – Syn

(ST trzeba widzieć przez NT)

2. Mt 3, 13-17; Chrzest Pana Jezusa – obecna cała Trójca Święta? OBECNA

3. J 3, 13-18; Chrzest z wody i z Ducha Świętego – o co tu chodzi? Objaśnić: o nasz chrzest

4. Mt 28, 19; polecenie udzielania chrztu św. w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

5. Co dla Ciebie znaczy ”W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”? Znak przeżegnania się?

Rz 8, 15; otrzymaliśmy ducha przybrania za synów – obracamy się w Bożej przestrzeni Ojca i Syna, i Ducha Świętego

6. 2 Kor 13,13 – objaśnić: łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga, dar jedności w Duchu Świętym

(ważne na co dzień)

7. Hbr 11,1; wiara jest dowodem tych rzeczywistości, których okiem nie widzimy

Dz 13,2; ; Duch Święty działa na wspólnej modlitwie → wiara, by przyjąć tajemnicę

 

Zapraszamy do posłuchania dyskusji po konferencji z dnia 01.02.2014:

Pobierz plik .*mp3