O BOGU, KTÓRY JEST I KTÓRY KOCHA

przez | 10 listopada 2014

Na podstawie Studium Nowej Ewangelizacji „Rola Kerygmatu w posłudze rekolekcyjnej” (sne Barnaba) podaję w skrócie, że kerygmat jest to Dobra Nowina o Bogu zakochanym w człowieku. Kerygmat to Jezus. Jest to pierwsza wiadomość, którą powinien usłyszeć ten, który nie słyszał o Jezusie lub ten, który słyszał, ale o Jezusie zapomniał przez różne koleje życia. Można kerygmat opowiedzieć w 6 punktach.

1. Miłość Boża – jesteśmy jak niemowlę na ręku Boga. On dba o wszystkie nasze potrzeby.
Bóg jest miłością. Boża miłość jest

  • darmowa, czyli Bóg kocha Ciebie bezwarunkowo, gratis;
  • odwieczna, czyli Bóg kochał Ciebie od zawsze i kochał będzie zawsze;
  • ojcowska, czyli Jego miłość jest troskliwa i opiekuńcza;
  • osobista, czyli jesteś ukochanym dzieckiem Boga i ON zna Cię po imieniu.

Bóg jest miłością, ponieważ

  • ON wychodzi do Ciebie z inicjatywą – kocha pierwszy;
  • ON kocha Ciebie tutaj i teraz;
  • ON Cię prosi: „pozwól, bym Cię kochał”.

2. Grzech – w nas jest grzech wpisany od czasu nieposłuszeństwa pierwszych rodziców w raju. Było to odrzucenie miłości Boga. Grzech jest dla nas odrzuceniem miłości Boga, odwróceniem się od Boga. Bóg nie jest Twórcą grzechu, a źródłem grzechu jest szatan. Owocem grzechu jest śmierć. Wszyscyśmy zgrzeszyli. Ponieważ jesteśmy grzesznikami, to rodzimy owoce grzechu. Grzech jest dla nas niewolą, kajdankami. Jesteśmy jak omotani łańcuchami, jak oddzieleni parasolami od nieba. Musimy jednak wiedzieć, że nawet nie uważając się za grzeszników, nie zmienimy naszej natury i nadal grzeszymy. Jestem grzesznikiem, jednak grzesznikiem nadal kochanym przez Boga. Przebaczony przez Boga może być każdy grzech. Wyjątkiem jest tylko ten, do którego się nie przyznamy. Przebaczenie jest możliwe dzięki Jezusowi.

3. W Jezusie mamy zbawienie. W owocach Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Tak więc Jezus już Cię zbawił, bo to dokonało się 2 tysiące lat temu. Umarł za Twój grzech, a przez Jego zmartwychwstanie pokonana została śmierć. On oddał swoje życie za Ciebie, abyś życie miał. Jest to jak życie za życie, czyli odkupienie.

4. Wiara i nawrócenie. Zatem stanąwszy w obliczu tak wielkiej ofiary Jezusa, abyśmy życie mieli, zobaczmy jak dotąd nas szuka. Stoi i puka do Twoich drzwi, by z Tobą być. Wyciąga Cię z topieli. Jeśli czujesz się jak zamknięty w więzieniu, to jedyne jego okno jest skierowane na Jezusa. I ON pomoże Ci wydostać się na zewnątrz. Uwierz Mu i zaufaj. Wiara jest zaufaniem Bogu, jest zawierzeniem MU swojego życia. Jest odpowiedzią na zbawienie oferowane Ci przez Jezusa. Wiara jest decyzją, uznaniem Jezusa jako mego jedynego Pana i Zbawiciela (też jestem grzesznikiem i nikt inny nie potrafi wyciągnąć mnie z grzechu ani ja sam – tego doświadczam).

5. Duch Święty. Bez Ducha Świętego nie możemy powiedzieć: „Jezus jest moim Panem”. Duch Święty daje nam daleką perspektywę życia. ON przecież unosił się nad wodami, gdy świat był stwarzany. Duch Święty jest obietnicą Ojca i Syna. ON uzdalnia Ciebie do nowego życia, a nowe życie, to życie z Jezusem. Jest Ci dany jako Przewodnik w nowym życiu. Żeby otrzymać Ducha Świętego trzeba GO po prostu pragnąć. Dla tych, którzy są ochrzczeni jest teraz przypomnienie, że Duch Święty został im dany w momencie chrztu św. Można tak żyć, że się Ducha nie zauważa, ale teraz przyszedł czas, byś świadomie chciał z NIM być. W trakcie tego przebywania zobaczysz, że zaczniesz wzrastać w darach Ducha Świętego, a także uzyskasz charyzmaty konieczne do posługi w Kościele. Szczególnie tu chodzi o dar języków, proroctwa i słowo poznania.

6. Wspólnota. Wspólnota Kościoła jest Twoim miejscem wzrastania i dojrzewania. Centrum wspólnoty Kościoła jest JEZUS. Szczególnie w małej grupie tej wspólnoty możesz dzielić się swoimi radościami i smutkami, prosić o modlitwę, wielbić Boga i podejmować odpowiedzialności. Uczysz się rozmawiać o swojej wierze, dzielić się nią i przygotowujesz się do ewangelizacji. Ewangelizacja jest to głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie, czyli kerygmatu. Tak jak Tobie ktoś powiedział, że mimo wszystko JEZUS Ciebie kocha, tak i Ty zachwycony JEZUSEM będziesz chciał o Nim opowiedzieć. Radość wiary jest taka, że już nie możesz nie mówić o tym, co Bóg Ci uczynił i jak Cię spotkał. Pamiętaj, że wspólnota, to nie „wyspa szczęśliwa”, ale widzialny znak niewidzialnego Królestwa Bożego.
————
Otrzymałeś treść kerygmatu, a ta treść wynika z tego, co Bóg powiedział człowiekowi w Piśmie św. W nim możesz znaleźć wersety będące wyżej przedstawioną treścią. Myślę, że łatwiej Ci będzie, jeśli skorzystasz z internetowych wykładów na temat kerygmatu. Zgłoś się meilowo: studium@sne.poznan.pl. Udział jest bezpłatny. Organizatorzy proszą, abyś usiadł przed komputerem razem z rodziną, przyjaciółmi. Jest to ważne, by być z kimś, z kim razem możemy się modlić i chwalić Boga, i słuchać treści, które od Boga pochodzą.

Poniżej umieszczony do pobrania jest plik zawierający sigla z wersetami z Pisma Świętego dotyczącymi kolejnych punktów kerygmatu:
» Pobierz (*.pdf)