Zachwyt Jezusem – rekolekcje – podsumowanie

przez | 2 grudnia 2013

Morasko, 28 września 2013

W sobotę 28 września w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Misjonarek na Morasku odbyły się rekolekcje kerygmatyczne Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Zbawiciel”. Było nas w sumie 15 osób plus ks. Adam. Dzięki pomocy Ady z jacków mogliśmy jakoś razem przejść przez Pismo Święte zapewniające nas o Bożej Miłości, miłowaniu nas przez Boga mimo naszych grzechów, miłości aż do oddania własnego Syna na mękę i śmierć za nas, abyśmy życie mieli. Coś z tego życia zakosztowaliśmy przyjmując Jezusa jako naszego jedynego Pana i Zbawiciela. Potem był film o Duchu Świętym, czyli w konferencji ks. Adama. Świadectwo Ady o wartości wspólnoty i nasze własne refleksje o wspólnocie bezpośrednio przed mszą św. spowodowały spontaniczny podział obowiązków mszalnych. Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą do Ducha Świętego to było coś, czego bardzo potrzebowaliśmy.

Siostry nam przygotowały pyszną kolację z bigosem! Aż nie mogliśmy tego wszystkiego zjeść. Do tego dodały swoją modlitwę za nas rekolekcjonistów. Miejsce i sposób przyjęcia nas, a także wypuszczania nas po nocy – duże brawa dla Sióstr i Chwała Panu!

Niech Bóg będzie uwielbiony za to wszystko, co się w nas działo! Za atmosferę przyjaźni i radości, która się wzięła nie wiadomo skąd. Otrzymaliśmy dar żywej wspólnoty – dzięki Ci Duchu Święty – zacząłeś działać wcześniej niż Cię o to poprosiliśmy, bo już przy placku powitalnym!

[Jak Ci wystarczy, to możesz tu zakończyć, ale radzę iść dalej….]

Jeśli chcesz umocnić swoją wiarę
Jeśli chcesz spotkać się z żywym JEZUSEM
Zachwycić się NIM,
o zanurz się w Słowo Boże
i posłuchaj

„Żywe bowiem jest słowo Boże,
skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.” Hbr 4,12

„Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy,
tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa”. Rz 10,17

Jeśli teraz to czytasz, to najpierw czytaj tylko objaśnienia do cytatów biblijnych, abyś uchwycił całość tematu. Drugim krokiem jest otworzenie Pisma św. i czytanie według podanych oznaczeń (czyli sigli) i patrzenie, co ten tekst mówi i co mówi do Ciebie.

Boża Miłość jest do Ciebie
skierowana

 1. Ef 3, 20 – miłość Boża jest miłością wybrania, abym był święty i nieskalany przed Obliczem Boga,
 2. Jer 1, 5 – Bóg Ciebie poznał zanim ukształtował w łonie Twej matki, wiedział wszystko o Tobie,
 3. Iz 54, 10 – przyroda się zatrzęsie, ale miłość Boża nie odstąpi od Ciebie,
 4. Iz 49, 15-16 – a nawet, gdyby Twoja matka o Tobie zapomniała, Bóg nie zapomni o Tobie, ON wyrył Cię na obu swych dłoniach,
 5. J 3, 16-17 – i posłał Swego Syna Jezusa na mękę i śmierć, abyś miał życie wieczne,
 6. Ps 139, 1-5 – ON przenika Ciebie i zna Ciebie i kładzie na Tobie swą rękę,
 7. Hbr 12, 7-8. 11 – ale jeśli potrzeba, karci Ciebie, ale z miłością, by Cię wychować.

Grzech obarcza nas wszystkich

 1. Ps 51, 5b – ta Miłość Boża jest dla mnie jakby zakryta, bo zasłania mi ją mój grzech, który jest zawsze przede mną, (grzech jest brakiem łączności z Bogiem i powoduje, że mamy przygłuszone sumienie)
 2. Rz 5, 12-13 – przez grzech Adama przyszła śmierć i przeszła na wszystkich ludzi,
 3. Rz 7, 7-8 – przyczyną grzechu nie jest wiedza o tym, co dobre a co złe, lecz skłonność człowieka do sprzeciwiania się Bogu,
 4. Rz 7, 14-15 – w mojej mocy jest pragnienie dobra, ale nie wykonanie go; tak samo sam bez Bożej pomocy nie jestem w stanie uwolnić się od grzechu,
 5. Rz 11, 32 → miłosierdzie: Bóg wszystkich poddał nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać miłosierdzie, a więc i Tobie.

Zbawienie jest dla Ciebie

 1. Hbr 1, 1-2a – i dlatego przemówił do Ciebie przez Syna,
 2. J 3, 16-18 – którego posłał na świat nie po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony;
 3. Rdz 1, 26-28a – w Jezusie Chrystusie świat widzialny stworzony przez Boga odzyskuje na nowo swą pierwotną więź z samym Boskim źródłem Mądrości i Miłości;
 4. J 20, 22-23 – Jezus przekazuje władzę odpuszczania grzechów Apostołom i ich następcom,
 5. Kol 2, 13-15 – skreśla w ten sposób nasz zapis dłużny, daruje wszystkie występki raz na zawsze
 6. przybiwszy je do Krzyża,
 7. Tt 3, 5-8a – abyśmy się stali w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Nawrócenie jest możliwe

[tego punktu na rekolekcjach nie przerobiliśmy, bo nie był wtedy konieczny, ale teraz spróbuj zagłębić się w niego i w swoją wiarę. Wiara i nawrócenie wraz z wyborem Jezusa jako akt wiary, to zasadniczo jeden punkt kerygmatu. Na rekolekcjach oddzieliliśmy wybór Jezusa, bo był odrębną częścią modlitewną w kaplicy]

 1. 1 J 4, 15 – zobacz: Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu;
 2. Mk 5, 36 – zatem uwierz w Jezusa i już się nie bój,
 3. Rz 10, 8-10 – Bóg Go wskrzesił z martwych, a sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia;
 4. Dz 16, 31 – uwierz, a zbawisz siebie i swój dom;
 5. Ga 5, 6 – zobaczysz, że w Jezusie ma znaczenie wiara działająca przez miłość;
 6. Rz 8, 17 – przez wiarę odzyskasz utracone w raju dziecięctwo Boże i Boże dziedzictwo, czyli wieczność.

Wybór Jezusa

 1. Ap 3, 20 – Jezus – ON czeka pod Twoimi drzwiami na Twoją decyzję wiary, bo wiara jest decyzją;
 2. Ap 22, 17 – przyjdź do Jezusa, wody życia darmo zaczerpnij
 3. Rz 10, 9 – i wyznaj swoimi ustami, że Jezus jest Panem.

Tak się módl:

Ty, mi dajesz Ojcze, poczucie bezpieczeństwa, niezwykłe; Ty mówisz z Izajaszem, że „góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju” (Iz. 54,10). Zadziwia mnie, że Twoja przekonująca miłość – „to jest miłość do nas grzeszników, czyli do kogoś, kto po ludzku w ogóle nie jest jej wart. Tylko Bóg tak kocha” (Benedykt XVI). Ty, Ojcze, już w księdze Ezechiela obiecałeś: Ja sam będę pasterzem swoich owiec” (34,11). Twoja Obecność – sam o sobie powiedziałeś: „ JESTEM KTÓRY JESTEM” (Wj 3,14). Ta Obecność jest miłująca. Ja – chciany przez Boga, uczyniony przez Niego, a TY – Ten, który chce być Bogiem z nami, Emmanuelem (Iz 7,14).

Rozpatrując korzenie mojego grzechu widzę, że gdy głuchnę na Słowo Boże, zostaję pochłonięty przez swoje grzeszne pragnienia (Rz 8, 4n. 12n). To nie wystarcza, że swoim rozumem uznaję słuszność prawa Bożego. Nie mam jednak siły wypełnić go w moim życiu. Z tego wielkiego nieszczęścia wyzwolić mnie może jedynie Jezus Chrystus. „Kto z wiarą i ufnością przylgnie do Jezusa, otrzymuje moc do przezwyciężenia w sobie grzesznych skłonności”- pisze św. Paweł (Rz 6,17n).

Tajemnica Wcielenia Jezusa nie jest gdzieś obok mnie! Jest w niej Boży zamiar wyniesienia mnie do godności obietnicy Boga! Odkrywam w sobie, że neutralność wobec Ciebie Boże, jest niemożliwa: jestem, Boże, Twoim projektem! Nie jestem przypadkowy! Boże, Twój obraz we mnie może być moją świętością! Jezu, Ty jesteś najdoskonalszym obrazem Boga! Dla mnie, gdy jeszcze mnie nie było na świecie, Ty przeszedłeś przez Mękę, Krzyż, by pokazać mi moc Twego Zmartwychwstania! „Dla mnie żyć – to Chrystus” – mówił św. Paweł (Flp 1,21a). Chcę żyć! Sens życia mogę otrzymać w wolności; powierzyć się Jezusowi. Twój Dar, Panie, wyprzedza moje istnienie i działanie. Konsekwencje Chrztu, Eucharystii w moim życiu? Droga nadziei: pójść za Nim!

Jeśli na nią wejdę

 • to dalej nie może być tak samo, jak było;
 • to będzie inaczej! Wszystko nowe! – (II Kor 5,17)

Jeśli jestem człowiekiem i uświadamiam sobie, co Jezus dla mnie zrobił, nie mogę nie udzielić Mu odpowiedzi!

Panie, skończył się czas, kiedy wystarczało mi, że jestem w obrębie Kościoła. Zrozumiałem, że Ty cały czas chcesz mi dać więcej niż pojmuję, że Ty wzywasz mnie do bycia z Tobą.

Nie chcę już być daleko od Ciebie!

Chcę Panie, Ci powiedzieć, że dość już mojego bycia dla siebie, dość szukania mojego zadowolenia i wywyższenia, dość chodzenia błędnymi drogami i oszukiwania się, że one są Twoje.

Dzisiaj, Panie Jezu, mówię Tobie, że nie chcę mieć innego Pana nad Ciebie, innego Przyjaciela. Chcę być Twoją wyłączną własnością! Ty bądź moim Królem, Panem i Zbawicielem! Tobie oddaję całego siebie, wszystkie moje decyzje, marzenia pragnienia, niepowodzenia i katastrofy! Także grzechy!

Boże, Ojcze, chcę głosić Twoją chwałę moim życiem, oddaję Ci teraz je!

Jezu Chryste, mocą Twojej Męki, Krzyża Zmartwychwstania odżegnuję się od wszelkiej rozpaczy – ufam Twemu Miłosierdziu!

Duchu Święty, weź wszystko, co czynię w moc Twoich Darów, niech one mnie prowadzą przed Twój Święty Ołtarz, Boże w Trójcy Jedyny! Amen!

Słyszeliśmy te słowa klęcząc w kaplicy przed ołtarzem. Potem każdy z nas podchodził do ołtarza i kładąc rękę na Biblii osobiście wybierał Jezusa własnymi słowami lub korzystał z takiego tekstu:

Panie Jezu,
Ty kochasz mnie dzisiaj
takiego, jakim jestem.
Przyjmuję pełnię
Twojej miłości,
uznaję przed Tobą moją grzeszność.

Dziękuję Ci,
że przebaczyłeś moje grzechy
umierając za mnie na krzyżu.

Uznaję w Tobie
jedynego Pana i Zbawiciela
oddając Ci całe moje życie,
i otwieram moje serce
dla Ciebie.

Proszę Cię,
ześlij mi swojego
Świętego Ducha,
aby wspierał mnie
na drodze mojego życia
i kierował moje kroki
ku wspólnocie Kościoła.
Amen.

Duch Święty

 1. 1 Kor 12, 3 – zauważmy, że św. Paweł mówi : Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”. A Ty ogłosiłeś, że Twoim Panem jest Jezus. Zatem
  Duch Święty jest z Tobą.
 2. Ga 4, 6 – Bóg wysłał do Ciebie Ducha Świętego, z który wołasz Abba – ”Ojcze” i Twoje „Ojcze Nasz” ma już inny sens, każde wypowiedziane w nim słowo ma znaczenie. Zapraszaj Ducha Świętego do każdej Twojej modlitwy. Bóg Ci da Ducha (Łk 11, 13).
 3. 1 Kor 12, 4-11 – Duch święty udziela Ci różnych darów łaski, abyś mógł nimi służyć.

Aby całość nauczania o Duchu Świętym lepiej zrozumieć obejrzeliśmy sfilmowaną konferencję ks. Adama pt. „Duch Święty – chrzest w Duchu Świętym i Jego dary”. Ten film w 4 odcinkach jest dostępny na You Tube.

Wspólnota Kościoła

Co to znaczy wspólnota Kościoła opowiedziała nam Ada w swoim świadectwie: znaleziona rok temu na ulicy podczas ewangelizacji we Wspólnocie św. Jacka poznała normalność ludzi żyjących z Bogiem, pomagających innym i otaczających opieką. To też uzdolniło ją do pomocy w tych rekolekcjach. Dołączyliśmy do tego nasze własne refleksje. Poniżej mówi do nas Biblia:

 1. Rz 5, 5 – wiedząc, że miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego,
 2. Ef 4, 11-15 – wśród ustanowionych przez Jezusa Apostołów, pasterzy i ewangelistów możemy dojść do poznania Prawdy o Jezusie, nie być jak dzieci miotane nowinkami świata, ale rosnąć ze wszystkimi ku Chrystusowi,
 3. Kol 1, 27 – poznawać bogactwo Chwały Chrystusa,
 4. J 6, 56 – sprawować Eucharystię,
 5. Ps 144, 15 – być szczęśliwym ludem Boga,
 6. J 15, 12 – i miłować się tak, jak Chrystus nas umiłował.

Św. Paweł utożsamia Kościół z Ciałem Chrystusa ( 1 Kor 12, 27), a według Ojców Kościoła Kościół jest miejscem, gdzie zakwita Duch. O takim Kościele marzymy i możemy w mocy Ducha Świętego realizować.

[opracowano na podstawie tekstów A.K. wydrukowanych w gazetce parafialnej „Nasza Parafia” parafii na Wichrowym Wzgórzu p.w. „Wniebowstąpienia Pańskiego”. Z Adą te teksty przełożyliśmy na „postać strawną” na rekolekcjach.]

Msza św. była z Wigilii Zesłania Ducha Świętego i nawiązywała do reaktywacji wspólnoty przez czytanie z Ezechiela o zeschłych kościach, które Duch ożywił. Po mszy św. w trakcie Adoracji Najświętszego Sakramentu była modlitwa wstawiennicza nad każdym z uczestników rekolekcji. Co z każdym z nas się działo, wiemy tylko my sami i Bóg.

Pan jest blisko!
Asja