Seminarium Odnowy w Duchu Świętym

przez | 4 listopada 2013

W środę 13 listopada rozpoczynamy Seminarium Odnowy w Duchu Świętym – rekolekcje pomagające w większym otwarciu się na działanie Ducha Świętego. Pomocą w tym są katechezy, spotkania w małych grupach i modlitwa indywidualna w oparciu o Słowo Boże, modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie wewnętrzne i otwarcie na działanie Ducha Świętego.

  • Wspólne spotkania będą się odbywały w środy: o 19:00 msza święta, a po niej w kaplicy „U Pana Boga za piecem” – spotkania seminaryjne,
    13.11.2013 – spotkanie „0” – Konferencja wstępna; sprawy informacyjne i organizacyjne
  • Spotkania w małych grupach w ciągu tygodnia
  • Będą  także  indywidualne  modlitwy  wstawiennicze  o  uzdrowienie  wewnętrzne  i modlitwa do Ducha Świętego (4 lutego).

Konieczne zapisy: u animatora – jeśli jesteś w małej grupie lub u Eli D. – jeśli nie jesteś w małej grupie

Czas seminarium może być jednym z najważniejszych okresów w Twoim życiu. Bóg pragnie odnowić działanie i dary Ducha Świętego, którego otrzymałeś w sakramencie chrztu i bierzmowania oraz w innych sakramentach. Aby pozwolić Bogu działać, potrzebna jest Twoja wierność. Zaufaj wymogom seminarium, dzięki któremu wielu otrzymało doświadczenie obecności i mocy Ducha Świętego. Niech Twoja wierność i zaangażowanie wyrazi się przez:

  • Systematyczną, codzienną modlitwę osobistą, połączoną z rozważaniem słowa życia na każdy dzień.
  • Regularny udział w cotygodniowych spotkaniach, na których będziemy się modlić i słuchać Słowa Bożego. Ponieważ tematy konferencji stanowią całość, KONIECZNY jest udział we wszystkich spotkaniach
  • Wierny udział w spotkaniach ma małej grupy, która daje możliwość podzielenia się swoimi przeżyciami, problemami oraz wspierania wzajemną modlitwą. Duch Św. jest darem, który otrzymujemy we wspólnocie Kościoła. Relacje z innymi pomogą Ci w otwarciu się na Ducha Św.
  • Częste korzystanie z sakramentów. Zachęcamy do sakramentu pokuty na początku seminarium oraz przed modlitwą wstawiennicza o uzdrowienie wewnętrzne. Staraj się cały czas trwać w stanie łaski i często przyjmować Komunię Świętą.

Więcej informacji na stronie http://www.jerozolima.org/