Jak znaleźć Boga?

przez | 13 grudnia 2015

Każdy wiek odznacza się czymś charakterystycznym. Obecnie żyjemy w czasach ogromnie skomplikowanej religijności. Prostota, jaka cechowała Chrystusa, rzadko występuje wśród nas. Zamiast tego mamy programy, metody, organizacje i świat nerwowych działań, które zabierają nasz czas i uwagę, ale nigdy nie mogą zagłuszyć tęsknoty serca. Płytkość naszych duchowych doznań, pustota naszego uwielbiania i to upadlające naśladowanie świata, które cechuje nasze coraz lepsze metody działania, wszystko to świadczy, że dzisiaj znamy Boga tylko w sposób niedoskonały, a już bardzo mało wiemy o Jego Pokoju.
Jeśli jednak, wśród tych wszystkich religijnych powierzchowności, chcemy odnaleźć Boga, musimy przede wszystkim bezwzględnie chcieć Go znaleźć, a potem postępować dalej prostą drogą. Teraz, tak, jak i zawsze, Bóg daje się odnaleźć „niemowlętom”, a ukrywa się przed mądrymi i roztropnymi. Musimy uprościć nasz stosunek do Boga. Musimy ograniczyć się do podstawowych rzeczy (a zobaczymy, jak niezwykle jest ich mało). Musimy przestać sprawiać wrażenie i przyjść do Niego z dziecięcą śmiałością, przez nikogo nie sterowaną. Jeśli to uczynimy, z cało pewnością Bóg nam prędko odpowie.

Fragment książki „Szukanie Boga” A.W.Tozer (Rozdział: I Pragnienie Boga)